˚˚˚˚˚˚°◦ ๑ تَکـــ پَـ♥ـر ๑◦°˚˚˚˚˚˚


                                          

       

یـآבمـہ بچگیــآҐ
وقتــے مے رفــتم مزار , шـعــے مے کــرבҐ پــآҐ روے قبــرا نــره!

تــآ رو یکیشـَوטּ مے رفتـҐ جیگــرҐ آتیــش مے گــرفت...

چشمــآمو مے بـшــتـҐـ و تــو בلــҐ بــراش صلــوات مے فــرшــتآدҐ (.)

چنــבшــآل گــذشـت...

مــטּ بزرگتــر شــבҐ...

الآטּ 18 шــآلمــہ......

مــُردهــآ بیشتــر...

قدیمــے هــآ پوшــیــده تــر...

جـבیـבیــآ بــا ـшــنـگــ قبــراے شکیــل تــر...

نمــے בونـҐ (!)(!) امــروز روے چنــבتــآ قبــر پــآҐ رفتــ(!) بــراے چنــבتــا یــاבҐ رفت صلــوات بفــرшــتـҐ(!)
امــآ حقیقتــش امــروز ے چیــزیــو خــوب فهــمیــבҐ!

مــآ کــہ בلمــون نمــیومــב حتــے روے قبــر مُــرבهــآ پــآ بذاریــҐ ایــטּ روزهــا چقــבر راحــت روے زنــבهــآ و احـшــآшــآتشــون پــآ مے ذاریـҐـ(!)

کــآش همــوטּ بچــہ مے مونـــבیــҐ بــزرگ شــבטּ آرزوے زیــآב قشنگــے نیــوב واســہ ایــטּ בنیــاو ارزشهــآش...

פֿــدایــآ► دшـتـآے گــرمــتو ♥شونــہ هــآے محکــمتــو ♥ هیچــوقت ازم نگیـــر♥ [دارو نــدار] مــنـטּ تــو ایــטּ دنیــآے کــوفتــے♥                 

                       ▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

                                            בســت نوشـته  ڪ  טּ  בل نوشــتس
نوشته شده در پنجشنبه 26 تیر 1393 ساعت 05:35 ب.ظ توسط مُفیـــــدهـ تَکــــ پَـــღــر نظرات | |


בلــم بودטּ مےخواهــב....


בلــم مےخواهـב בگـر هق هـق گــریہ هــایم را پشـت ایــטּ لبخــند ژکونــב پنهــاטּنکـنم...


دلــم مےخواهـد عـآشقـآنہ هـآیم رنگـ عشق داشـته بـاشنـב  טּ تنفــر...


دلـم دوسـت داشـتن مےخواهد امـآ هنـوز جـآے خـآطرات گــذشـتہ اش בرב مـے کنـב...


ذهنــم برای فـراموشے گـذشـته حـآفظه ام را ربـوده ....

و حــس نـآب בوسـت בاشــتن را

خــدایــا בرבش را بـرطـرف مے کـنی ک ب بی احســآسے محکـوم نشوم؟


آخــر مـ טּ هم روزی بـلـב بوבم בوسـت بـבارم...


مے شـود احسـآسآتم را برگرבانـے؟ مے خــواهم یــک בل سیــر عــآشقی کـنم


http://s1.picofile.com/file/7935043331/q718_623962.jpg


▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

בســت نوشـته  ڪ  טּ  בل نوشــتس


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comنبــودنت ....

رفتنـــت  ....

نـداشـــتنــد ....

نگــران  نبـــآش گلــــ م

 مـــَن ایـــن روزهـــآ

 روزه ی صبــــر گـــرفتـــــ ه ام  همــه را

.....


http://s1.picofile.com/file/7888571719/807f30ab666dc0b21b8cd8287f668b87_425_Copy.jpg


▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 
   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودم

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نگـــآه  کُــن بـ ه کوچـــ ه پـــس کوچــه هــای خلوتــ تنهــآییم....

تمآم در و دیــوارهــآ بــآ اینکــه تــو را کــم دارنــد

امــآ بــآز هـــم...

امآ بـآز هـم طنیـن انــداز صدای زیبــآیت...انعکاس صورت مآهت هستنـــد...

بـ ه کــدامیـ ن مقــدسآت قسـم بخــورم کــ ه بــآور کنــی

کـ ه بــآور کنــی کــم آورده ام!!!

نگـو هستـم نگــو فــراموشــت نمــی کنــم!! چگــونه وقتــی هــر روز تنهــا در آن کـوچـه ای قـدم می زنـم ک بــآ هم قـدم زدیــم! کنــآر آن بــرکــه ای می نشنیــم کــ ه بــآ هم مــی نشستیــم !!

خــوب نگــآه کن برکــیمــآن بــرای تسکیــنم بــرای پنهــآن کردن تنهــآیم چگــونه تصـویـرم را در بــرکــه دوتــآیی نشـآن می دهـد؟!

امـآ ....امـآ جـآی خـآلیت در واقعیــتم خوب حس می شود!

چگــونه بـاور کــنم هستــی وقتــی ایــن همه نشــآنی از نبــودنــت شبــ و روز آرام و قــرار را از مـن ربــوده!

قسـم بــه برکــه ای ک تصویـر خیــآلیــت را نشــان داد و قســم بــه  خــدایــی کــه    تـــو را آفــریــد در ایــن سرسرا هیــچ چیــز جــز پــرورانــدن خیآلــت را نــدارم....

بــرگــــرد .... لمــــس بودنـــت را مــی خواهــم!

نبـــــودنت را کـم آورده امــــ  (!)http://s4.picofile.com/file/7870036448/f08fb7144094a53110b0ce8e2cec51fa_425.jpg▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 
   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودمتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

نــــَه دیگــِه مــی گـَـم بِمـــون

نـَـه دیگــِـه مـــ ی خوام نـَـری


نــَـ ه دیگـــه خــآطــِرهــآت هَمَشــون اَز ذِهـــن پَــرید

نــَـ ه دیگـــه بـــا تــُو بـــُودن لـِـذتــی واسَــم داره

نـَ ه دیگــه دَقیقـــ ه هــام هَمَــش تــورو کـَـم میـــآره

نـَــ ه دیگـــه مـــی گـَـم بّمــون

نـــ ه دیگـــه دوســت دارم

دیگـــ ه قـَـــلب خَستمـــو سـَـر رات نمِـــی ذارم

نــَـ ه تـــو مَجنـــون مَنــــ ی

نـــَـــ ه مَنــم لِیلـــی تـُـو

قــــَدر اون روزهـآمــُونـُــو

تـــــــ وی خـــــــآطِــرات بــِدونhttp://s4.picofile.com/file/7862340428/01bec3171992a868d76bc21917fc577c_425.jpg▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 
   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودم

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/fawasel/WebPageContent/broad20.gif

مـــ ـــ ن عــآشق اون لحظــه ام کــ


کـــ...

تـــ ــو اوج دعــ ــواهــ ــآ


اصــلآ ب حــرف طـــ ــ رفم گــوش نــــ دم


فقطـــ بگـــم:

ببــ ــیــن خفــه شـــ و و زودی ببــ ــوسمـــش!!!

 
اونوقــــت بعــدش خیـــلی راحـــ ـت تر می شـــه مشکـــلآرو حـــل کــرد.....مطمعــ ـنمhttp://s2.picofile.com/file/7826618060/EMO_LOVE.jpg
▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودم

http://i5.glitter-graphics.org/pub/440/440475u343a5810x.gif
مـــن حســـودم خیلـــــــی زیــــآد....

ب داشتنتــــ ب بـــودنت...

تــــو فقط مــآله منــــی فقطــ من


آغــوشت مــآله منـــه ...

نگــآهت مــآله منـــه
...

گـــریــهات مــآله منــه ... خندهـــآت مــاله منـــه


من حســـودم واسه تـــو......

تـــو حســـودی واســه کـــی؟؟

http://s1.picofile.com/file/7820707197/136671777932392.jpg

▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودم

http://i4.glitter-graphics.org/pub/752/752004ewor3ue4oi.gif


مآ نسلی هستیــم ک نصف عآَشقیامون تو نتـه!!!

اگه خدا شانس بـده ک هم شهری دربیـآیم
اگـه ن......


من از اگــــه نهاش می گــم:

بــآید وفـآدار دستــآیی بــآشی ک حتـی ی بـآرم لمسش نکـردی!!

بــآید وفـآدار نگـــآهــی باشــی ک حتـــی ی بــآرم خـــیره نشـــدی بهش!!

بــآید وفـآدار آغوشی باشی ک حتی نشده بهش پنــآه ببـری!!

بــآید وفـآدار شونه هایی باشی ک حتی یبآرم بهش تکیه ندادی!!


آهآی شمآیی ک عشقـتون کنـآرتونـه با شمآم....
.
.
هیچــی
خوش ب حآلتون....

http://s4.picofile.com/file/7806443117/581575_283124861805246_581011215_n.jpg


▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

   تـــراوشـــآت ذهــــــــن خســــته خودم

http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1348742919.gif

روُِزی هِزار بـ ــار ...


بـ ـایَد بَــ رای دُوستانَــم توضـ ـیح بِِدََهَم ،کــ ـه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم
پــ ــای هیچ عِشقی وَسط نیســ ـتبـ ـاوَر کهـ نِمی کنند ...
جــ ــآنِ تُــ ♥ ــو را قَسم مــ ـی خُورم !http://s4.picofile.com/file/7796741070/9n2aph1nn55bgsrp0pz_Copy_2_.jpg


▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ×××× █▓▒░▌ 

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےمـــ ـی تَرسَــ ـم با دَســ ــتان خُودمشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےتُـــ♥ ــو را شِعری کنُــ ــم کهـ قَــ ــرن ها وِرد زَبــ ــان مَردُم شَــ ــهر شَــ ــوی ...!           


    


          http://s4.picofile.com/file/7796474729/62529738564842369089.jpg


▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 
                      شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے                                                                   شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

You  are  BIG  GifT  frOm  God  tO  mE….

aT  fIRSt  it  sEeMs  I  waS  your  Life   … BuT  at  EnD….


But  aT  eND

It  shows  YoU  aRe  aLl My  share  FrOm    Life….

aT  that  time  I  knOw  yOu  UNtiLl  mY  eNDinG  I  JUsT  LoVe  YoU

….

http://s4.picofile.com/file/7755611719/%D8%B8_Copy.jpeg


 

▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ نوشته شده در چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ساعت 07:43 ب.ظ توسط مُفیـــــدهـ تَکــــ پَـــღــر چــــیه؟؟نظَر نَدادی ایشالله کَچَلــــ بشی!!!! | |

از تشیـــــع جنـــازه میایــــم!

جــایــتــان خالــــی

دلـــم رو با تمـــام آرزوهــــایــش

زنـــــده به گـــور کــردم ... !!!


                                   http://s4.picofile.com/file/7751443973/1317890083.jpg

▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 
نوشته شده در یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 ساعت 01:51 ب.ظ توسط مُفیـــــدهـ تَکــــ پَـــღــر چــــیه؟؟نظَر نَدادی ایشالله کَچَلــــ بشی!!!! | |

الآن خیــــلی خوشحـــآلم چـــون هجدهمیــــن ســـآل تـــولـــد داداشیــــمو کنــــآرشم

آره...امروز

24 فــــروردین تـــو دنیـــآی من ب اســــم داداشـــم ثبتــــ شده

تــــو واســــه من ی سمبلـــــی

ی سمبــــل کــآمل از مردونگـــی

کــ من

کـ من از حرارت چشمانت یخ میزنم

 و از سرمای نگاهت آتش میگیرم

مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکنــه

مــــن کـــ دیگـــه عددی نیستــــــــم

 

 

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش
آرزوےِ هر روز مـَنه
پـَخشِ زنده ےِ
نگـاهِ توه هَمیـن

 

▓▒░ <داداشــ ــی  روزبه جــ ـــونم لمس بــودنتــو ب خــودم تبریـــک می گــــم>▓▒░


http://s3.picofile.com/file/7723212361/Untitled.png


    ▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

سُـرفــ ـهآیـَـم اَز ـــیـگآر לּـیـسـتـــــــ ...

פֿـآطـرآتــــــــ ِ تُـوستــــــــــ

ڪـ כر כلَ ـم פֿـآکــــــــ مـפֿـورכ ...http://s2.picofile.com/file/7712060107/9050_png.jpg

▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 


نوشته شده در چهارشنبه 14 فروردین 1392 ساعت 03:22 ق.ظ توسط مُفیـــــدهـ تَکــــ پَـــღــر چــــیه؟؟نظَر نَدادی ایشالله کَچَلــــ بشی!!!! | |


هــِ ـــی فِلانی!

دیگَر هَــ ــوای بَرگَرداندَنَت را نَدارم

هَرجا کِه دِلَــــ ــــــــــت میخواهَد بُرو

فَقَط آرزو میکُنم

وَقتی دوباره هَــ ــوای مَــ ـــن بِه سَرت زد , آنقَدر آسِمانِ دِلَـــ ـــت بِگیرد کِه

با هِزار شَب گِریه چِشمانَت , باز هَم آرام نَگیری

و امَــ ــا مَــ ـــن

بَر نمیگَردم کِه هیچ!

عَطر تَنم را هَم اَز کُوچه هـ ـایِ پُشتِ سََرم جَمع میکُنم،

کِه نَتَوانی لَم دَهی رُوی مُبل هایِ راحَتی با خاطراتم قَدم بِزَنی.!.!.!.!

g7968_normal_30sdqmv.jpg
▐░▒▓█►  × ××× MOƒі₫℮ђ Ŧąқ påЯ     ××××█▓▒░▌ 

آخرین مطالب
» ♥בرב בلـــҐ♥
» בلــم....
» روزه ی صبــــر
» ✔ تنهــآییـــــ م
» نـَــ ه دیگــه می گم بِمون ツ
» مـــ ـــ ن عــآشق اون لحظــه ام کــ
» مـــن حســـودم...
» دست نوشتــــــــه....
» تُــ ♥ ــو...
» مـــ ـی تَرسَــ ـم...
» ★BIG GifT★
» تشیـــــع جنـــازه
» تـــ ــولــ ــد داداشـــم
» כلَ ـم
» ×!×بُــــــــ ــــرو×!×

Design By : RoozGozar.com